09 ถ้วยชา แก้ว ใส แก้ว ใส 2 ชั้น

ถ้วยชงชา piaoyi bei สะดวกทุกที่ ทุกเวลา เพิ่มความสะดวกในการชงชา ง่ายต่อการทำความสะอาด

วิธีชงชาแบบง่า่ยๆ เพียงใส่ใบชาไว้ในถ้วยบนแล้วเติมน้ำร้อนเดือดลง ในถ้วยประมาณ 10 วินาที่เพื่อล้างใบชา หรือปลุกชาให้ตื่น แลัวกดที่ปุ่ม น้ำชาจะไหลลงมาในถ้วยข้างล่าง น้ำนีนำไปล้างลวกถ้วยชาที่จะใข้ดื่มก่อนก็ได้ แล้วเติมน้ำร้อนชงดื่มครั้งต่อๆไปได้ตามชอบใจ

ชุด ถ้วย ชา , ถ้วย ชา จีน , ถ้วย ชา เขียว , อุปกรณ์ ชง ชา , เครื่อง ชง ชา จีน , ชุด ชง ชา , กา ชง ชา , ถ้วยชาอังกฤษ,Gaiwan, ชุด น้ำ ชา ,ถ้วยชา ,ปั้น ชา จีน ,ปั้นชาจีน ,ปั้นชาจีนโบราณ ,ปั้นชาอี้ชิง ,ปั้นชาและชา ,ป้านชา,แก้ว ชง ชา

Showing all 66 results