Shop

RT94 ชาผู่เออร์ดิบ เซียะกวน Xiaguan Jin si Tuocha 2017
December 8, 2018
RT96 ชาผู่เออร์ดิบ เซียะกวน Xiaguan Jingua gong cha 2011
December 8, 2018
Show all

RT95 ชาผู่เออร์ดิบ เซียะกวน Xiaguan Jin si Tuocha 2018

฿390.00

In stock

Description

ชาผู่เออร์ดิบ เซียะกวน

Xiaguan Jin si Tuocha

ปี 2018

น้ำหนัก 100 กรัม