ชาผู่เอ๋อ PUER TEA ชา ที่กำลังเป็นที่นิยมที่สุดอยู่ในขณะนี้

http://www.puerteaonline.com

ปัจจุบัน เมื่อชาผู่เอ่อร์กลับมาได้รับความนิยม จึงทำให้ศิลปะในการหมักบ่ม และการชงชาผู่เอ่อร์แต่โบราณได้ถูกนำมาศึกษาวิจัย
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่ง โดยประเภทและชนิดของชาผู่เอ่อร์นั้น ล้วนมีความแตกต่างกันไปในเรื่องของสรรพคุณ
วิธีการชงชา การเก็บรักษา หรือแม้แต่ความสะดวกในการพกพา

จากวัฒนธรรมแต่โบราณในการใช้คาราวานม้าเป็นพาหนะในการขนส่งใบชาผู่เอ่อร์ มาถึงความนิยมชมชอบด้วยสรรพคุณ
ทางด้านตัวยาของชาผู่เอ่อร์ในปัจจุบัน จึงทำให้รัฐบาลมณฑลยูนนานตระหนักถึงคุณค่า โอกาส และความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ
ของชาผู่เอ่อร์ ดังจะเห็นได้จากช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลมณฑลยูนนานได้ทุ่มงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์เส้น
ทางโบราณสายดังกล่าว รวมถึงรื้อฟื้นวัฒนธรรมโบราณ

และโฆษณาถึงประโยชน์ในกาีรบริโภคชาผู่เอ่อร์ให้รู้จักกันอย่างกว้างขวางมาก ยิ่งขึ้น

– ชาผู่เอ่อร์ช่วยลด น้ำตาล, ไขมัน, คอเลสเตอร์รอล, ความดันโลหิต และปัญหาที่เกิดจากหลอดเลือดอุดตัน
– ชาผู่เอ่อร์ช่วยป้องกันและต่อต้านการเกิดโรคมะเร็ง
– ชาผู่เอ่อร์ช่วยปกป้อง และดูแลสุขภาพฟัน
– ชาผู่เอ่อร์ช่วยเคลือบและดูแลกระเพาะอาหาร
– ชาผู่เอ่อร์ช่วยชะลอความชราภาพ และเสริมความงาม
– ชาผู่เอ่อร์ช่วยให้นอนหลับง่ายและขับถ่ายสะดวก

ติดต่อ โทร 08 6564 9954
email : puerteaonline@gmail.com

ชาผู่เ๋อ๋อ,ชาจีน,ใบชา,ชาสุขภาพ,ปั้นชา,ชาผู่เออร์