ใน ปัจจุบัน เมื่อชาผู่เอ่อร์กลับมาได้รับความนิยม จึงทำให้ศิลปะในการหมักบ่ม และการชงชาผู่เอ่อร์แต่โบราณได้ถูกนำมาศึกษาวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่ง โดยประเภทและชนิดของชาผู่เอ่อร์นั้น ล้วนมีความแตกต่างกันไปในเรื่องของสรรพคุณ วิธีการชงชา การเก็บรักษา หรือแม้แต่ความสะดวกในการพกพา จากวัฒนธรรมแต่โบราณในการใช้คาราวานม้าเป็นพาหนะในการขนส่งใบชาผู่เอ่อร์ มาถึงความนิยมชมชอบด้วยสรรพคุณทางด้านตัวยาของชาผู่เอ่อร์ในปัจจุบัน จึงทำให้รัฐบาลมณฑลยูนนานตระหนักถึงคุณค่า โอกาส และความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของชาผู่เอ่อร์ ดังจะเห็นได้จากช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลมณฑลยูนนานได้ทุ่มงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์เส้นทางโบราณสายดัง กล่าว รวมถึงรื้อฟื้นวัฒนธรรมโบราณ และโฆษณาถึงประโยชน์ในกาีรบริโภคชาผู่เอ่อร์ให้รู้จักกันอย่างกว้างขวางมาก ยิ่งขึ้น

เราต้องการให้ทุกท่านได้สัมผัสกับรสชาดของ ชาผูเอ่อร์ จากยูนนาน ซึ่งเราได้คัดสรรใบชาคุณภาพดี ส่งตรงให้กันทุกท่าน ชาผูเอ่อร์ เป็นชาที่ได้รับความนิยมแพร่หลายทั่วโลก รสชาติชุ่มคอ!การมอบของขวัญที่ดี คือการมอบสุขภาพที่ดี! เพียงท่านมอบชาผูเอ่อร์ ให้คนที่คุณรัก ยิ่งดื่มยิ่งกลับสู่วัยหนุ่มสาว!! รสชาติชุ่มคอ!

.